XIX. ročník celostátní soutěže barvářů " O PUTOVNÍ CENU ČMMJ" 6.9. - 9.9.2012

                    

XIX. ročník celostátní soutěže barvářů „O PUTOVNÍ  CENU  ČMMJ „

S udělením titulu „Vítěz ČR “, CACT, CACIT   6. – 9. 9. 2012

 

Originál propozice      

 

 

Pořadatel OMS ČMMJ Klatovy ve spolupráci s ČMKCHB

 

Čestné předsednictvo

 

Kašperskohorské městské lesy  s.r.o - zástupce

KÚ Plzeňského kraje -   hejtman Ing. Milan Chovanec

K&K TECHNOLOGY a.s.  – Václav Kutil

LČR, s.p. – zástupce

Lesní stavby Nýrsko – Ing. Jiří Svejkovský

LS Královský Hvozd Nýrsko

Městský úřad Nýrsko -  starosta města

OMS  ČMMJ Klatovy – předseda Ing. František Míka

OÚ Hamry - starosta obce

Předseda ČMKCHB

Správa NP a CHKO Šumava - zástupce

VLS, s.p. - zástupce

 

Organizační výbor

 

Ředitel soutěže            Ing.Miloslav Brotánek

Zástupce ředitele         Ing.Miroslav Sloup

Správce soutěže           Ing.Josef Faul

Veterinární služba       zajišťuje OMS Klatovy

Ubytování                  hotel Kollerhof na Hamrech,Penzion Kroupa“Bohmerwald“ na    Hamrech a Penzion Papírna Hamry

Venkovní práce          personál LS Královský hvozd

Rozhodčí                     deleguje ČMKCHB       

 

 

 

 

Program soutěže

 

Čtvrtek 6.9.   15-18 hodin – prezentace účastníků

19:00 – porada rozhodčích a organizačního výboru

20:00 – porada rozhodčích a psovodů,veterinární prohlídka,rozlosování do skupin

 • volná zábava

                 

                 

Pátek 7.9. 

7:30 – 8:30  snídaně

9:00             slavnostní zahájení soutěže

10:00-16:00 skupina A   práce na uměle založených stopách

                     skupina B   šoulačka s odložením,zkouška oznamovače,hlasiče,chování u kusu

16:00 – 19:00 výlet Černé a Čertovo jezero dle počasí a zájmu

20:00 – přátelské posezení, beseda s MvDr. Markem Svobodou

 

 

Sobota  8.9.

 

7:30 – 8:30  snídaně

9:00               zahájení prací druhého dne

 10:00-16:00 skupina A  šoulačka s odložením,zkouška oznamovače,hlasiče,chování u kusu

                      skupina B  práce na uměle založených stopách

19:00        porada rozhodčích,celkové hodnocení výsledků

20:00          společenský večer

 

 

Neděle 9.9.

 

7:30 – 8:30  snídaně

9:00 slavnostní vyhlášení výsledků

 

 

Stravování a ubytování :   Hotel Kollerhof ,tel 376 390 113, www.hotelkollerhof.com

                                         Penzion Kroupa 739926413

                                         Penzion Papírna 606 635 176

 

Všeobecné pokyny :

 • zkouší se dle zkušebního řádu platného od 1.1.2008 ( zkouší se  na umělé stopě )
 • vůdce psa bude řádně myslivecky ustrojen, bude mít kulovou zbraň  se všemi potřebnými doklady ( lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad o pojištění ) barvářský řemen a lovecký nůž
 • majitel psa nese odpovědnost za škody jím způsobené
 • pořádající organizace neručí za případnou ztrátu psa
 • psa je možno mít případně na pokoji, krmení si každý vůdce zajistí sám
 • nemocní psi a hárající feny nebudou na soutěž připuštěny
 • při přejímce psa předloží vůdce platný očkovací průkaz nebo pas  s platným potvrzením o očkování proti vzteklině

 

Partneři soutěže :

 • ČMMJ  o.s.
 • HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
 • Kašperskohorské městské lesy s.r.o
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
 • K&K TECHNOLOGY a.s.

-    LČR, s.p.

 • Lesní stavby Nýrsko
 • LS Královský Hvozd Nýrsko
 • PROLOV  Klatovy - Karel  Janoušek
 • Správa NP a CHKO Šumava
 • VLS, s.p.